پست های ارسال شده در بهمن سال 1392

مطالب،پیامک و جملات طنز و خنده دار اسفند ماه 92

گلزار هم آهنگ داد بیرونبنده عرصه شنوندگی رو بوسیدم گذاشتم کنار … ﺧﺮﺳﺎﯼ ﻗﻄﺒﯽ ﭼﻮﻥ ﺳﻔﯿﺪﻥ ﻫﯿﭽﻮﺧﺖ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻦ ﺑﺮﻥ ﺧﺘﻢ!ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺘﻮﻧﻦ ﺗﻮ ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 16 بازدید